ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้
ตำแหน่งผู้จัดการส่วนสื่อสารต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ/อายุ ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. มีประสบการณ์ตรงในงานสื่อสารต่างประเทศ( SWIFT) ไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. สามารถพูด , อ่าน , เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์02-265-3887,3904 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
310 อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 10A ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

บริษัท บีเฟม จำกัด

บริษัท บีเฟม จำกัด

บริษัทผลิตและจำหน่ายผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ชั้นนำ
จำหน่ายใน และนอกปนะเทศ ดำเนินธุรกิจมากว่า 17 ปี

พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน ตรวจสอบรายการซื้อ-ขายบิลต่างๆ และลงบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน บ.บีเฟม
จังหวัด นนทบุรี
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อัตราที่รับ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาบัญชี
2. มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์
3. อายุ ไม่เกิน 30 ปี

ติดต่อ
คุณสุดาวรรณ อภิชัยชาญกุล
สวัสดิการ
-สวัสดิการประกันสังคม
-คอมมิชั่น เบี้ยขยัน โบนัส

วิธีการสมัคร
– สมัครงานผ่านเว็บไซต์บัดดี้จ๊อบดอทคอม
– สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
– ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
– โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

บริษัท บีเฟม จำกัด

36/468 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000
Tel: 02-9666000 Fax: 02-9666-300
WebSite: http://www.be-famed.com

ใส่ความเห็น

Filed under พนักงานบัญชี

บริษัท กฎหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด

พนักงานการเงิน

(บริษัท กฎหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด)

บริษัท กฎหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด

บริษัทเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน และธนาคารต่างๆ ในการบริการสินเชื่อ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี และบังคับคดี ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นจำนวนมาก

พนักงานการเงิน

รายละเอียดงาน
1.จัดเตรียมเอกสารส่งเบิก ธนาคาร
2.ติดต่อประสานงานกับ ธนาคาร,เบิกถอนเงิน
3.ออกใบเสร็จให้ลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อัตราที่รับ 1 อัตรา
เงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัด เพศ, อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความขยัน,อดทน,ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
4. มีใจรักด้านการบริการ – มีบุคลิกภาพดี- มีไหวพริบ
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันไ้ด้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. ประสบการณ์ในงาน 1-3 ปี
8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ติดต่อ
คุณจันทร์จิรา ศรสายสุวรรณ,คุณธาริน พองชัยภูมิ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ค่าคอมมิชชั่น
-เงินรางวัล
-เบี้ยขยัน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันชีวิตกลุ่ม

วิธีการสมัคร
– สมัครงานผ่านเว็บไซต์บัดดี้จ๊อบดอทคอม
– สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
– โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
– ส่ง Mail สมัครงานที่ tharin.p@chalinthonlaw.co.th

บริษัท กฎหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด

230 อาคารทศพลแลนด์ 2 ชั้น 10,15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-6925263-7 ต่อ 151,228 Fax: 02-2740780

ใส่ความเห็น

Filed under งานมาใหม่

เกร็ดความรู้งานธนาคาร และการเงิน

หุ้นกู้คืออะไร และแตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร

หุ้นกู้ (Bonds) คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวประเภทหนึ่งที่ออกโดยผู้กู้ ซึ่งระบุว่าผู้กู้ ได้กู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหุ้นกู้
โดยผู้กู้สัญญาว่าจะจ่ายคืนเงินจำนวนดังกล่าวในอนาคต และจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามวันที่กำหนดไว้ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสภาพ
เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น

หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายจะต้องระบุข้อมูล ดังนี้

  1. ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน หรืออายุหุ้นกู้
  2. มูลค่าที่ตราไว้ หรือ มูลค่าเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งเป็นเงินต้นที่ผู้กู้ต้องชำระคืน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน โดยปกติจะเท่ากับ 1,000 บาท
  3. อัตราดอกเบี้ย ที่ระบุไว้บนใบหุ้นกู้ ซึ่งแสดงถึงร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ โดยมักจะจ่ายเป็นรายปีหรือรายครึ่งปี

หุ้นกู้จัดเป็นหลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจำ เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ได้ระบุไว้แน่นอน ณ เวลาที่ออกและกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่
ตลอดอายุหุ้นกู้ ดังนั้นผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นกู้จะทราบถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับนับจากวันที่ซื้อจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

ส่วนหุ้นสามัญ (Common Stocks)หรือที่บางคนเรียกว่า หุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บอกถึงความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในบริษัท ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด
ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้น ๆ โดยตรง เช่น การมีสิทธิเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
มีสิทธิร่วมตัดสินในปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคะ โดยผลตอบแทนที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะได้โดยตรงก็คือ เงินปันผลจากกำไรในธุรกิจตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด
ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และอาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยก็ได้

เงินกำไรจากการขายหุ้นถ้าหุ้นปรับตัวขึ้น และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ฯลฯ แล้วก็ในตลาดหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ในทุกวันนี้
หุ้นสามัญเป็นหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายกันอยู่ มากกว่า 80% ของหุ้นในตลาดทั้งหมด

ความแตกต่างระหว่างหุ้นสองประเภทนี้จะเห็นได้ชัดตอนที่เลิกบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิ์มาเรียกคืนเงินของตนเองก่อน เพราะว่าเป็นเงินกู้ยืม แต่ผู้ถือหุ้นสามัญ
จะเป็นรายสุดท้ายที่จะได้เงินคืน หรืออาจไม่ได้คืนเลยก็ได้ ถ้าบริษัทไม่มีจ่าย เพราะว่าเป็นเจ้าของ

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized